Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
lade_elbil.png
Lading av elbiler og hybrider
Publisert 24.09.2019
Nilsemarka Sameie har infrastruktur for ladestasjoner i garasjerekka nærmest blokkene. I tillegg har vi fire ladepunkter ute med betalingsløsning. Ladeløsningen er satt opp med dynamisk lastbalansering. Dette betyr at det vil varierer hvor mye effekt som gis etter hvor mange som lader. Sameiets strømanlegget er av eldre årgang. Dette fører til en del begrensinger mht. samlet effekt.
 

Felles ladepunkter

Sameiet har 4 ladepunkter, 2 på hver ende av garasjerekka til høyre for bommen. 
Prisoversikt finner man på LadeiNorge.
 

Eget ladepunkt

Under forutsetning av at du blir tildelt garasje i rekka med ladeinfrastruktur, kan du få installere eget ladepunkt i garasjen. 

Du må selv betale for

  • Ladestasjonen
  • Installasjon av stasjonen
  • Årlig el-kontroll og service på ladestasjonen og infrastruktur*
  • Strøm som brukes

Løsningen krever abonnement hos LadeiNorge for beregning av strømforbruket. Forbruket betaler du direkte til LadeiNorge. Resten betales som fast tillegg i fellesutgiftene. Per i dag ligger den faste summen på 110 kr per måned.

Vi anbefaler at ladestasjonen kjøpes av sameiets leverandør. Installasjonen av ladestasjonen skal utføres av sameiets leverandør. Du er selv ansvarlig for å sørge for at ladestasjonen som kjøpes er kompatibel med infrastrukturen. Ladestasjonen skal ha strømmåler som er kompatible med infrastrukturen og LadeiNorges løsning.


Ladestasjonen vil være din eiendel. Ved salg av leiligheten/flytting fra Nilsemarka opphører leien av garasjen. Du står da fritt til å ta med seg ladestasjonen. Avinstallasjon av ladestasjonen skal utføres av sameiets leverandør.
 

Tildeling av garasje med infrastruktur

Garasjene er en del av fellesområdene og leies ut til beboere. Fordeling av garasjene skal følge sameiets vedtekter. Styret kan etter vedtektene bytte om på hvem som leier hvilken garasje. Beboere som ikke har garasje i garasjerekka det gjelder og ønsker eget ladepunkt, kan be om å bli flyttet hvis de har utegarasje fra før. De som har plass i innegarasjen, må regne med å vente til det blir en utegarasje ledig. Andre som ønsker eget ladepunkt, må stå på venteliste for garasje på lik linje med alle andre som ønsker garasje.
 

Beboere som må flytte ut av garasje i rekka med infrastruktur fordi de ikke trenger eget ladepunkt, vil få dekket flytting av portåpner. Sameiet dekker ikke tap av fast innredning beboer selv har installert i garasjen de leier. De kan derimot bli bedt om å sette garasjen tilbake som den var. (Alle tiltak på fellesområder skal godkjennes av styret i forkant ref. vedtekt 2.5.)
 

Vi minner om at det ellers ikke er tillatt å lade elbiler utenom anviste plasser. Dette gjelder også lading direkte fra egen leilighet.
 

Styret vil fortløpende vurdere behovet for videre utbygging av infrastruktur for lading av elektriske kjøretøy.

Om garasjene våre


 

Spørsmål?

 

Ladestasjoner og installasjon av disse:
Kontakt: Ta kontakt med vaktmester eller styret. styret@nilsemarka.no

Tildeling av garasje:
Kontakt vaktmester, Steinar Eriksen
tlf. 48405633 eller e-post vaktmester@nilsemarka.no

 


* Fram til anlegget er nedbetalt, vil en liten sum gå til nedbetaling av infrastrukturen.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi