Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
painting-decorating02-lg.jpg
Kjøreregler for oppussing og vedlikehold
Publisert 24.09.2019
Vedtektene våre spesifiserer hva du kan gjøre av endringer og oppussing i egen leilighet. Vedtektene definerer også hva som er din vedlikeholdsplikt og hva som er sameiets vedlikeholdsplikt. Det er andre regler for et sameie enn en enebolig. Det er viktig at du som sekjsonseier setter deg inn i dette.

Grunnregelen er
  • Alt inni leiligheten inklusiv innervegg rår du over selv. Du er ansvarlig for vedlikehold av dette.
  • Yttervegg, vinduer, dører og veranda regnes som en del av fellesområdet og er sameiets ansvar. Vedlikehold skal helst utføres samlet for alle byggene.  Vil du selv utføre vedlikehold, endringer og installasjoner skal dette godkjennes av styret i forkant.

Det betyr at du ikke kan bytte kledning, ytterdør, vinduer, verandadører, rekkverk, installere glass på veranda, bygge om veranda eller installere varmepumpe osv. uten godkjennelse fra styret. Generelt sier vedtektene at vi skal ha en samlet plan for vedlikehold. Denne må godkjennes av årsmøtet. Ønsker du å bytte ut noe utenom vedlikeholdsplanen til sameiet, må du søke styret i forkant.

Styret vil avslå alle søknader som forårsaker fasadeendring og henvise til at saken må meldes inn til årsmøtet. Fasadeendringer skal vedtas av årsmøtet og godkjennes av kommunen.

Vi har sett at vedlikeholdsplikten ikke alltid overholdes av seksjonseiere når det gjelder våtrom, sluk og avløpsrør (seksjonseiers ansvar fram til fellesledning). Vi anbefaler å sørge for at avløp er hele og åpne. Rørlegger og slambil kan fort bli dyrt. Komplett liste over hva som er seksjonseiers plikt til å vedlikeholde finner du i vedtektene våre på side i kapittel 5.1. 

Disse reglene trådte i kraft da de nye vedtektene ble godkjent i årsmøtet 15. mars 2018. Vedtektene ble da skrevet om til å gjenspeile ny lov om eierseksjoner av 16. juni 2017.

Seksjonseiere som har utført eller utfører endringer/vedlikehold på fellesområder etter 15. mars 2018 uten godkjenning fra styret, vil bli kontaktet. Endringer som er i strid med HMS-reglene vil måtte rettes opp uavhengig av når disse er utført. Du må regne med å måtte fjerne installasjoner/endringer. Vedlikehold må dokumenteres at er utført etter gjeldende krav. Må noe rives, må du selv dekke dette og gjennombyggingen. Du må også dekke inspeksjon av godkjent fagperson hvis dette er påkrevd.

 

Ordensregler

Minner om at sameiets ordensregler må overholdes ved oppussing. Det er ikke tillatt med oppussing som støyer etter klokka 21 på hverdager og lørdager. Søndager skal det være ro og ingen byggestøy.
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi